| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

COVID-19 – serodiagnostyka, odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA

Informacje ogólne

Podstawowe informacje o chorobie:  COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) jest to  choroba zakaźna układu oddechowego wywołana przez wirus SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w grudniu 2019 roku, w Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei). Wirus SARS-CoV-2 powoduje wystąpienie objawów grypopodobnych, objawiających się jako gorączka, kaszel, bóle mięśni i gardła oraz przede wszystkim jako zapalenie płuc, które może przebiegać od postaci lekkich do ciężkich, mogących prowadzić do zespołu ostrej niewydolności oddechowej, kwasicy metabolicznej, zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, wstrząsu i zgonu.

Elementy diagnostyki

Metoda badania (procedura):  odczyn ELISA, PB-11-LEB/DS ed. 01:2020.06.03

Kierunek Badania:  COVID-19

Sposób przygotowania pacjenta:  W dniu pobrania krwi dopuszcza się lekki posiłek. Sposób pobrania materiału:  krew żylna pobrana na skrzep nie mniej niż 2 ml, surowica w objętości nie mniej niż 0,5 ml.

Sposób dostarczenia materiału do badań:  Krew do badań powinna być pobrana od badanej osoby na czczo lub 2-4 godzin po lekkim posiłku, przy zachowaniu dotychczasowej diety. Krew należy pobierać jałowo na skrzep w objętości nie mniejszej niż 2 ml. Próbka krwi powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy zachowaniu temperatury 5oC (+/- 3oC). Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 0,5 ml. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5oC (+/- 3oC). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20oC i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie.

Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Interpretacja wyników badania zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta testu.

 Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 5 dni.

Informacje dodatkowe

Akredytacja na badanie :  nie

 Osoba kontaktowa:  Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki,  dr Natalia Rokosz-Chudziak, tel: 225421325, 225421247

Dodatkowe uwagi dotyczące badania:  W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego wskazane jest wykonanie badania drugiej próbki surowicy uzyskanej po kolejnych 7– 14 dniach.

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi.  Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

Skip to content