| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii z certyfikatem CraNE JA Lung Cancer CCCN

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB ma zaszczyt ogłosić, że Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pomyślnie przeszło audyt i otrzymało prestiżowy certyfikat CraNE Lung Cancer  CCCN.

Czym jest Certified Lung Cancer Comprehensive Cancer Care Network ?

Certyfikat CraNE dla Lung Cancer CCCN jest częścią projektu CraNE (Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory Activities on Creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking Joint Action), który ma na celu ustanowienie sieci wysokiej jakości ośrodków onkologicznych w całej Unii Europejskiej. Projekt CraNE dąży do standaryzacji opieki onkologicznej, promowania współpracy między ośrodkami onkologicznymi oraz integracji badań i edukacji z opiekąę onkologicznąej . Inicjatywa ta jest koordynowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Słowenii i obejmuje 25 krajów UE oraz wielu kluczowych interesariuszy. W Polsce koordynatorem działań i badań pilotażowych jest NIZP PZH -PIB mianowany przez Ministra Zdrowia jako Competent Authority w europejskich projektach z obszaru zdrowia publicznego CraNE JA i EUnetCCC JA.

Zasady przyznawania certyfikatu

Ośrodek pilotażowy musi spełnić wymagania opisane w katalogu wytycznych oraz wskaźniki jakości specyficzne dla ścieżki pacjenta z rakiem płuca. Katalog wytycznych i wskaźniki jakości  zostały opracowane i uzgodnione przez grupę roboczą projektu zainicjowanego przez Komisję Europejską. Zewnętrzny audyt weryfikuje, czy opisane wymagania medyczne i techniczne oraz zgłoszone wskaźniki jakości są zgodne z katalogiem.  Ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu jest podejmowana przez Komitet certyfikujący, który jest organem zapewniającym, że proces certyfikacji jest wolny od konfliktu interesów i jest zgodny z ustalonymi zasadami certyfikacji.

Znaczenie certyfikatu

Przyznanie tego certyfikatu Dolnośląskiemu Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii świadczy o wysokim standardzie opieki nad pacjentami z rakiem płuc, zgodnym z europejskimi wytycznymi. Oznacza to również, że centrum jest częścią elitarnej sieci ośrodków onkologicznych, które wspólnie pracują nad poprawą jakości leczenia i dostępu do zaawansowanych usług onkologicznych w Europie.

Gratulujemy Dolnośląskiemu Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii tego znaczącego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w zapewnianiu najwyższej jakości opieki onkologicznej.

Chcielibyśmy podkreślić, że to czwarty certyfikat otrzymany w ramach europejskich projektów wspólne działania (joint action) realizujących wdrażanie Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). W projekcie iPAAC JA (Innovation Partnership on Action Against Cancer Joint Action) centrum onkologii we Wrocławiu otrzymało certyfikat ogólny Certified Comprehensive Cancer Care Network oraz 2 certyfikaty narządowe: w trzustce oraz raku jelita grubego.

Zdjęcie: Nazwiska osób na zdjęciu (od lewej) dr Dorota Dudek-Godeau NIZP PZH-PIB, kierownik projektu i koordynator badań pilotażowych CraNE JA, , Kamila Kępska DCOPiH, koordynator administracyjny CraNE JA, dr Iga Skrzypczyńska DCOPiH, koordynator Lung Cancer CCCN CraNE JA, Ellen Griesshammer DKG, lider grupy roboczej CCCN CraNE JA

Skip to content