| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor Zarządzający EFSA dr Bernhard Url odwiedza NIZP – PZH

W dniach 26 – 28 czerwca 2017 r. gości w Polsce Dyrektor Zarządzający Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority) dr Bernhard Url wraz z delegacją. W planie wizyty są między innymi odwiedziny w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem żywności i zwierząt w Polsce: w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH, Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym.

“Moja wizyta w Polsce stanowi okazję do wzmocnienia silnej współpracy pomiędzy EFSA i Polską w kluczowych obszarach naszej pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa żywności i zwalczania chorób zwierząt. Współpraca leży u podstaw wszystkich działań, jakie podejmujemy w EFSA. Nasza strategia na rok 2020 ma na celu budowanie potencjału naukowego UE i wspólnoty wiedzy poprzez dzielenie się wiedzą fachową i ułatwiając udział ekspertów w działaniach EFSA. Dlatego chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić polskich ekspertów naukowych do przyłączenia się do zespołów EFSA i przyczynienia do opracowania europejskiego programu oceny ryzyka “- mówi dr Bernhard Url.

Podczas swojej wizyty dr Url spotka się z dyrektorem NIZP – PZH prof. dr hab. med. Mirosławem Wysockim, przedstawicielem Polski w Forum Doradczym EFSA i kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w NIZP – PZH dr. Jackiem Postupolskim, Głównym Inspektorem Sanitarnym Markiem Posobkiewiczem, kierowniczką Polskiego Punktu Koordynacyjnego w GIS  Katarzyną Floryanowicz-Czekalską oraz przedstawicielami państwowej inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej w Polsce. Odwiedzi również Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Jak mówi dr Jacek Postupolski, przedstawiciel Polski w Forum Doradczym EFSA :

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zapewnia bezstronne doradztwo naukowe w zakresie zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Współpraca pomiędzy EFSA a instytucjami naukowymi w Unii Europejskiej ma decydujące znaczenie dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony konsumentów. Wizyta Dyrektora Wykonawczego EFSA w Polsce podkreśla potrzebę współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym”. 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) jest kluczowym organem Unii Europejskiej (UE) powołanym do działań związanych z oceną ryzyka.

Urząd jest organem niezależnym od Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Państw Członkowskich finansowanym z budżetu UE. Misją Urzędu jest zapewnianie opinii naukowych i doradztwa wspierających prawodawstwo i politykę Wspólnoty we wszystkich dziedzinach, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz, jak również inne zagadnienia w obszarze zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin.

Forum Doradcze Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA Advisory Forum) służy współpracy EFSA z krajowymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności w Państwach Członkowskich UE. W skład Forum wchodzą przedstawiciele wszystkich Państw Członkowskich. Stanowi platformę wymiany informacji i współpracy organów krajowych z EFSA.

Skip to content