| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Przygotowanie i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego w lądowych, morskich i lotniczych Punktach Wejścia.

Projekt nr/akronim: 801493/ Healthy GateWays

Tytuł projektu: Healthy GateWays:

„Przygotowanie i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia publicznego w lądowych, morskich i lotniczych Punktach Wejścia.” Preparedness and action at points of entry (ports, airports, ground crossings).

Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach 3. Programu Działań w obszarze Zdrowia 2014 – 2020 CHAFEA

Okres realizacji: 01.05.2018 – 31.12.2021 r.

Opis:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) został nominowany przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji projektu (Joint Action – Wspólne Działania) Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014-2020) pt. Preparedness and action at points of entry (ports, airports, ground crossings). We wspólne działania (Joint Action) włączonych jest 38 jednostek z 29 państw Europejskich oraz CDC w Tajwanie.

Projekt Joint Action UE HEALTHY GATEWAYS ma na celu wsparcie Punktów Wejścia w odpowiednim reagowaniu na poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego o znaczeniu transgranicznym i ułatwienie wymiany informacji o tych zdarzeniach, które umożliwiłyby podejmowanie skoordynowanych działań w skali europejskiej (https://www.healthygateways.eu/).

Projekt został podzielony na pakiety robocze w zależności od rodzaju Punków Wejścia (lotnicze, morskie, lądowe) do których realizacji zostały wyznaczone/wybrane poszczególne Państwa biorące udział w (Joint Action – Wspólne Działania). NIZP-PZH, wspólnie z Instytutem Zdrowia Publicznego  z Litwy, został wyznaczony na lidera pakietu, dotyczącego przygotowania lądowych przejść granicznych na zagrożenia dla zdrowia publicznego.

W związku z trwającą pandemią NIZP-PZH w ramach projektu Healthy GateWays zaangażował się w przygotowania europejskiego systemu elektronicznych kart lokalizacji pasażera EU dPLF, który będzie pomocny w sytuacji ewentualnego narażenia na kontakt z osobą zakażoną podczas lotniczej/morskiej/autokarowej/kolejowej podróży międzynarodowej (contact tracing). System jest dedykowany dla wszystkich sektorów transportu międzynarodowego lotniczego/morskiego/lądowego i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych krajów.

Europejski system elektronicznych kart lokalizacji pasażera EU dPLF, opracowywany jest wspólnie z wieloma instytucjami międzynarodowymi takimi jak:  

  • Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE),
  • Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE),
  • Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA),
  • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
  • Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA),
  • Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA),
  • Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

 

 

Skip to content