| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wzmocnienie międzynarodowych przepisów zdrowotnych oraz gotowości w UE – wspólne działanie – SHARP JA

Projekt Międzynarodowy Współfinansowany:

Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU – Joint Action – SHARP JA (Wzmocnienie międzynarodowych przepisów zdrowotnych oraz gotowości w UE – wspólne działanie – SHARP JA) realizowany jest w ramach programu „Trzeci program działań Unii w obszarze zdrowia (2014-2020)”, współfinansowany przez  Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest zapewnienie w Europie bezpieczeństwa zdrowotnego w obliczu pojawiających się zagrożeń dla zdrowia publicznego. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

  • wzmocnienie skutecznego wdrażania Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych,
  • rozwój nowoczesnych metod wykrywania i identyfikacji niebezpiecznych patogenów bakteryjnych i wirusowych należących do trzeciej i czwartej grupy zagrożenia,
  • rozwój i walidację nowych metod diagnostyki zakażeń tymi patogenami,
  • rozwój metod skutecznej inaktywacji próbek do badań w celu zmniejszenia bioryzyka,
  • ustalenie sieci współpracy pomiędzy laboratoriami różnych krajów UE oraz możliwości poszczególnych laboratoriów w zakresie badań związanych z niebezpiecznymi patogenami,
  • opracowanie strategii międzysektorowego działania w przypadku wystąpienia epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia publicznego,
  • prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie ww. zagadnień.

 Okres realizacji: 2019 – 2022

Skip to content