| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Enterowirusy – izolacja w hodowli komórkowej


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Enterowirusy mogą powodować różne choroby np.: zapalenie spojówek, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia kręgowego, choroby porażenne, chorobę dłoni, stóp i ust (HFMD), zapalenie mięśnia sercowego, nagminne zapalenie mięśni (choroba Bornholmska), herpanginę, nieżyty żołądka i jelit, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby itp., w tym zakażenia wielonarządowe i wieloobjawowe. W przypadku zakażeń wywoływanych przez enterowirusy nie ma jednej definicji choroby. Najczęściej badanym materiałem w kierunku izolacji szczepów enterowirusów jest kał pobierany od dzieci z ostrym porażeniem wiotkim w kierunku wirusa polio i innych enterowirusów. W ramach światowego programu eradykacji polio, każdy przypadek ostrego porażenia wiotkiego u dziecka do lat 15 powinien być zbadany w kierunku wirusa polio metodą izolacji w hodowli komórkowej (badanie bezpłatne). Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  izolacja w hodowli komórek L20B i RD (PB-01/Neuro) Kierunek Badania:  Zakażenie enterowirusami, ostre porażenie wiotkie u dzieci do lat 15; Sposób przygotowania pacjenta:  pacjent nie wymaga przygotowania Sposób pobrania materiału:  Płyn mózgowo-rdzeniowy – materiał pobiera lekarz do jałowej probówki ze szczelnym zamknięciem, minimalna ilość płynu do badania 500μl;Kał – grudka kału wielkość orzech laskowego pobrana do odpowiedniego pojemnika tzw. kałówki;Wymaz z gardła – głęboki wymaz z gardła pobrany jałową wymazówką, następnie umieszczony w płynnym jałowym podłożu (np. buforowanym roztworze soli fizjologicznej tzw. PBS-ie); Sposób dostarczenia materiału do badań:  materiał powinien być opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą pobrania materiału do badań, a następnie w jak najkrótszym czasie dostarczony do Laboratorium w temperaturze chłodni (5 ± 3°C). Materiał może być przechowywany 48 h od momentu pobrania do momentu badania w lodówce (5 ± 3°C). W przypadku dłuższego przechowywania, przed przesłaniem do badań, materiał należy zamrozić. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Dodatni wynik badania świadczy o wyizolowaniu szczepu enterowirusa (w opisie rozróżnienie czy jest to wirus polio czy inny enterowirus nie-polio) Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 15 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  Magdalena Wieczorek, tel 22 54 21 230 lub 22 54 21 285 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W przypadku materiałów przesyłanych w ramach programu WHO – eradykacji polio, należy przysłać 2 próbki kału pobrane w 2 pierwszych tygodniach choroby, próbki powinny być pobrane w odstępie 24-48 godzin.

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content