| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Epsteina-Barr wirus, EBV – wykrywanie DNA metodą PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących zakażeń wirusowych u ludzi. U około 90% populacji ludzi dorosłych stwierdza się markery serologiczne świadczące o przebyciu tego zakażenia. Obraz kliniczny zakażenia jest bardzo zróżnicowany. Mononukleoza zakaźna w wyniku pierwotnego zakażenia EBV rozwija się u około 50% zakażonych osób. Mimo że uważana jest za chorobę samoograniczającą się, w niektórych przypadkach występują powikłania trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy. W następstwie zakażenia pierwotnego może dojść do ustanowienia zakażenia latentnego bądź rozwinięcia zakażenia przewlekłego. Zarówno zakażenie chroniczne EBV, jak i reaktywacje zakażenia latentnego mogą stanowić jeden z czynników prowadzących do rozwoju chorób limfoproliferacyjnych. Choroby limfoproliferacyjne występują często u osób z niedoborami immunologicznymi, u biorców przeszczepów oraz osób zakażonych HIV. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01/LEW/M Kierunek Badania:  Zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV) Sposób przygotowania pacjenta:  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik dodatni świadczy o obecności DNA wirusa Epsteina-Barr (EBV) w badanym materiale klinicznym. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  Do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content