| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Enterowirusy – wykrywanie RNA metodą RT-PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Enterowirusy mogą powodować różne choroby np.: zapalenie spojówek, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia kręgowego, choroby porażenne, chorobę dłoni, stóp i ust (HFMD), zapalenie mięśnia sercowego, nagminne zapalenie mięśni (choroba Bornholmska), herpanginę, nieżyty żołądka i jelit, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby itp., w tym zakażenia wielonarządowe i wieloobjawowe. W przypadku zakażeń wywoływanych przez enterowirusy nie ma jednej definicji choroby. Najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które w naszym kraju podobnie jak w innych krajach klimatu umiarkowanego ma charakter sezonowy. Szczyt zachorowań przypada w miesiącach letnich. Chorują głównie małe dzieci. Każdy pacjent z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wymaga hospitalizacji na oddziale neurologicznym. Wskazania do badania:  według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  RT-PCR (PB-03/Neuro) Kierunek Badania:  Zakażenie enterowirusami Sposób przygotowania pacjenta:  pacjent nie wymaga przygotowania Sposób pobrania materiału:  Płyn mózgowo-rdzeniowy – materiał pobiera lekarz do jałowej probówki ze szczelnym zamknięciem, minimalna ilość płynu do badania 200μl;Kał – grudka kału wielkość orzech laskowego pobrana do odpowiedniego pojemnika tzw. kałówki;Płyn osierdziowy – materiał pobiera lekarz do jałowej probówki ze szczelnym zamknięciem, minimalna ilość płynu do badania 200μl;Wymaz z gardła – głęboki wymaz z gardła pobrany jałową wymazówką, następnie umieszczony w płynnym jałowym podłożu (np. buforowanym roztworze soli fizjologicznej tzw. PBS-ie Sposób dostarczenia materiału do badań:  do badań: materiał powinien być opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą pobrania materiału do badań, a następnie w jak najkrótszym czasie dostarczony do Laboratorium w temperaturze chłodni (5 ± 3°C). Materiał może być przechowywany 48 h od momentu pobrania do momentu badania w lodówce (5 ± 3°C). W przypadku dłuższego przechowywania, przed przesłaniem do badań, materiał należy zamrozić. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Dodatni wynik RT-PCR świadczy o wykryciu materiału genetycznego enterowirusa w badanej próbce, co może wskazywać na aktualne zakażenie tym wirusem. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 5 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  Magdalena Wieczorek, tel 22 54 21 230 lub 22 54 21 285 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W przypadku zlecenia badania w kierunku enterowirusów metodą RT-PCR w jednym materiale np. w płynie mózgowo-rdzeniowym, kał od tego samego pacjenta dołączony przez zleceniodawcę jest badany bezpłatnie w ramach nadzoru enterowirusowego (EW-I.12ep).

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content