| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

HCV – oznaczenie p-ciał testem potwierdzenia RIBA-3

HCV – oznaczenie p-ciał testem potwierdzenia RIBA-3

  • informacje ogólne:

Oznaczenie przeciwciał testem potwierdzenia RIBA-3 pozwala potwierdzić zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C poprzez wykrycie reaktywnych przeciwciał we krwi. Ich obecność stwierdza się przeciętnie w okresie 8-10 tygodni od momentu zakażenia mimo, że zazwyczaj przebiega ono bezobjawowo.

  • elementy diagnostyki

Metoda oznaczania przeciwciał anty-HCV RIBA-3 jest metodą jakościową i jedną z metod diagnostyki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Jest to metoda uzupełniająca inne badania diagnostyczne w tym kierunku. Zasada wykrywania obecności reaktywnych przeciwciał zdecydowanie różni się od metod molekularnych pod względem wykrywanego czynnika (przeciwciała vs. RNA wirusa) oraz czasu wykonywania badania. Metodę wykrywania reaktywnych przeciwciał stosuje się, aby potwierdzić zakażenie  u pacjentów w późniejszym etapie zakażenia, w którym na ogół uzyskuje się ujemny wynik badania RNA wirusa.

Dodatni wynik testu RIBA-3 oznacza wykazanie reaktywności wobec co najmniej  dwóch  antygenów wirusa HCV. W przypadku wykazania reaktywności wobec tylko jednego antygenu jakim jest NS3, wynik jest uznawany za niejednoznaczny i wymaga potwierdzenia w badaniu kolejnej próbki surowicy pobranej w odstępie kilku tygodni. W przypadku wykazania reaktywności wobec jednego antygenu, ale innego niż NS3, reakcja uznawana jest najczęściej jako ujemna. W przypadku silnej reakcji (+++) wskazane jest powtórzenie badania w kolejnej próbce surowicy. Należy zwrócić uwagę na czas niezbędny do wytworzenia reaktywnych przeciwciał  przez zakażonego pacjenta – jeśli badanie będzie wykonane zbyt wcześnie to istnieje możliwość uzyskania wyniku niejednoznacznego lub nawet fałszywie ujemnego (w skrajnych przypadkach).

  • informacje dodatkowe czy te dla klienta indywidualnego

W przypadku wykrycia obecności reaktywnych przeciwciał wobec co najmniej 2 antygenów HCV diagnosta laboratoryjny ma obowiązek zgłoszenia takiego wyniku do nadzoru sanitarnego, ponieważ zakażenia te podlegają obowiązkowej rejestracji.  Istnieje możliwość, że pracownicy PSSE będą chcieli zadać pytanie o możliwą drogę zakażenia np. pobyt w szpitalu poprzedzający zakażenie, wizytę u kosmetyczki itp. Przecięcie dróg zakażenia ma ogromne znaczenie ze względu na bardzo niską dawkę zakaźną oraz potwierdzony związek zakażenia wirusem HCV z nowotworzeniem.

Skip to content