| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Herpeswirus człowieka typu 7, HHV-7 – wykrywanie DNA metodą PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Herpeswirus człowieka typu 7 (HHV-7) został wyizolowany w 1990 roku z limfocytów T zdrowego dawcy krwi i jest ściśle związany z wirusem HHV-6 pod względem genetycznych, biologicznych i immunologicznych właściwości. Podobnie jak w przypadku HHV-6 zakażenie wirusem HHV-7 jest rozpowszechnione na całym świecie. W populacji osób dorosłych swoiste dla HHV-7 przeciwciała IgG są wykrywane u więcej niż 90% osób. Do zakażenia dochodzi najczęściej we wczesnym dzieciństwie, ale również w późniejszym wieku osoby seronegatywne są narażone na zakażenie. W zakażonych komórkach HHV-7 może ustanawiać trwające całe życie zakażenie latentne, a jego częste reaktywacje powodują bezobjawowe wydalanie wirusa w ślinie. Zakażenie pierwotne tym wirusem jest zwykle bezobjawowe. W 1994 roku HHV-7 został określony jako drugi czynnik etiologiczny mogący wywoływać rumień nagły (roseola infantum). Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01/LEW/M Kierunek Badania:  Zakażenie herpeswirusem człowieka typu 7 (HHV7) Sposób przygotowania pacjenta:  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik dodatni świadczy o obecności DNA HHV7 w badanym materiale klinicznym. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content