| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Herpeswirus człowieka typu 8, HHV-8 – wykrywanie DNA metodą PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Herpeswirus człowieka typu 8 (HHV-8), nazywany również herpeswirusem związanym z mięsakiem Kaposiego (KSHV), po raz pierwszy opisano w 1994 roku, a następnie zidentyfikowano jako czynnik etiologiczny wszystkich typów mięsaka Kaposiego (KS). HHV-8 wykazuje wysoki stopień zmienności genetycznej i dzieli się na pięć podtypów. Zarówno u dzieci, jak i dorosłych nie są znane objawy kliniczne związane z pierwotnym zakażeniem. Do zakażenia dochodzi przede wszystkim na drodze kontaktów seksualnych, ale również przez krew. Grupą podwyższonego ryzyka zakażenia HHV8 są pacjenci po przeszczepach narządów. Oprócz mięsaka Kaposiego HHV-8 jest wiązany z innymi chorobami rozrostowymi, np. wieloogniskową chorobą Castelmana. W 2010 roku HHV-8 został uznany za czynnik rakotwórczy Grupy 1. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01/LEW/M Kierunek Badania:  Zakażenie herpeswirusem człowieka typu 8 (HHV8) Sposób przygotowania pacjenta:  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik dodatni świadczy o obecności DNA HHV8 w badanym materiale klinicznym. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content