| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Herpeswirus człowieka typu 6, HHV-6 – wykrywanie DNA metodą PCR


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Herpeswirus człowieka typu 6 (HHV-6) został wyizolowany w 1986 roku z jednojądrzastych komórek krwi pacjenta z obniżoną odpornością. Obecnie wiadomo, że zakażenie wirusem HHV-6 jest zakażeniem powszechnym. Ponad 90% osób dorosłych posiada przeciwciała IgG dla tego wirusa. Do zakażenia pierwotnego, najczęściej bezobjawowego, dochodzi we wczesnym dzieciństwie (pomiędzy 7 miesiącem a 5 rokiem życia), po którym może dojść do ustanowienia latencji. Wyróżnia się 2 podtypy wirusa: HHV-6A i HHV-6B. Dotychczas nie poznano jeszcze wszystkich jednostek chorobowych związanych z zakażeniem HHV-6. Zakażenie pierwotne przebiega często bezobjawowo lub w postaci łagodnej formy choroby z gorączką, a u około 20% zakażonych dzieci (najczęściej pomiędzy 8 miesiącem a 2 rokiem życia) może być związane z klasycznym zespołem klinicznym – rumieniem nagłym. Wwystępujący u dzieci rumień nagły (gorączka trzydniowa, roseola infantum, exanthema subitum) jest najwcześniej poznaną chorobą etiologicznie związaną z HHV-6B. Wskazania do badania:  Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01/LEW/M Kierunek Badania:  Zakażenie herpeswirusem człowieka typu 6 (HHV6) Sposób przygotowania pacjenta:  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania Sposób pobrania materiału:  Według ogólnie przyjętych procedur medycznych Sposób dostarczenia materiału do badań:  Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP – PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik dodatni świadczy o obecności DNA HHV6 w badanym materiale klinicznym. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content