| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kolejna nagroda za wynalazek dla prof. Jolanty Soleckiej z NIZP-PZH oraz jej zespołu

Zespół prof. Jolanty Soleckiej z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH otrzymał dwa wyróżnienia podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości i Innowacji, zorganizowanej w dniach 3-5 lipca 2015 r. przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIIPA) oraz Stowarzyszenie Innowacji i Wynalazców w Makau.

Więcej informacji (PDF)

Skip to content