| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Komunikat w sprawie wykonywania badań w kierunku koronawirusa w NIZP-PZH

  • W Instytucie nie pobieramy materiału do badania.
  • Badamy jedynie próbki pobrane od pacjentów  przebywających w szpitalach.
  • Materiał do badania w kierunku koronawirusa przyjmujemy 24h/7 dni w tygodniu.
  • Czas na wykonanie badania – do 18 h od dostarczenia materiału do NIZP-PZH
  • W przypadku podejrzenia zakażenia należy postępować zgodnie z  zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Osoby, które wróciły z obszarów, gdzie potwierdzono zakażenia koronawirusem i zaobserwowały u siebie objawy wskazujące na infekcję (gorączka, kaszel, duszności) powinny niezwłocznie, telefonicznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
  • Informacje na temat sposobu pobierania materiału do badania lub samego badania w kierunku koronawirusa uzyskają państwo pod numerem telefonu: 22 54-21-400
Skip to content