| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konferencja regionalna Gdańsk: “Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Chocimska 24, 00-791 Warszawa zaprasza  do wzięcia w udziału w konferencji

Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych  

Konferencja odbędzie się 29.10.2019 roku w Gdańsku w Ośrodku Wypoczynkowym Bursztyn przy ul. Falowej 8, w godzinach 9:30-14:00.

Szanowni Państwo,

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli:

  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • jednostek ochrony zdrowia,
  • organów władzy samorządowej,
  • Ministerstwa Środowiska,
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • jednostek naukowych,
  • placówek oświatowych,
  • mediów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z oceną wpływu warunków i zmian klimatycznych na stan zdrowia ludności w Polsce. Zagrożenia klimatyczne identyfikowane poprzez wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (m. in. fale upałów, mrozy, deszcze nawalne, opady gradu, burze, trąby powietrzne oraz silne wiatry) wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i ekonomiczne, degradacja ekosystemów).

Zmiany klimatu mogą też pośrednio wpływać na zdrowie ludzi poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (wzrost stężeń ozonu latem, susze i wtórne pylenie) i wody (rozwój mikroorganizmów np. bakterii z rodzaju Vibrio i Legionella, mogących być przyczyną epidemii wodozależnych). Obserwowane skutki mogą występować natychmiast (np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) lub z opóźnieniem, mogą też utrzymywać się przez dłuższy czas (np. zmiany związane z falami upałów i powodziami oraz chorobami wektorowymi przenoszonymi m.in. przez kleszcze).

Spotkanie z Państwem stwarza możliwość przybliżenia tych zagadnień oraz dyskusji, ponieważ w najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne, dlatego też zmiany klimatyczne należy postrzegać jako ryzyko, które powinno być uwzględniane przy tworzeniu odpowiednich mechanizmów regulacyjnych i planów działań zapobiegawczych.

Miło nam będzie spotkać się z Państwem w Gdańsku.

Udział w konferencji  jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji poprzez zgłoszenie e-mail (na adres konferencja.nizp@uphotel.eu  w terminie do 28.10.2019 r.).  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 530992640.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wzór zgłoszenia do uzupełnienia w załączniku wraz z programem konferencji.

Zgłoszenie do pobrania
Program do pobrania

Zadanie finansowane ze środków „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Skip to content