| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Konkurs otwarty na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Informatyki

Konkurs otwarty na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Informatyki w ramach zadania 2: Budowa systemu (sprzęt i oprogramowanie)
przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH w projekcie ProfiBaza

Ogłoszenie

Skip to content