| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

MERS- Middle East Respiratory Syndrome

MERS – Middle East Respiratory Syndrome– Ostra choroba zakaźna wywołana przez koronawirusa MERS (MERS-CoV). Charakteryzuje się gorączką powyżej 38st. C, kaszlem oraz innymi objawami ze strony układu oddechowego, takimi jak krótki oddech i duszność, może rozwinąć się zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa, wstrząs septyczny lub niewydolność wielonarządowa. Mogą pojawić się również objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka). Do zgonów dochodzi u ponad 36% chorych.

Rezerwuarem MERS-CoV są zwierzęta, najprawdopodobniej wielbłądy dromadery. Wirus przenosi się ze zwierząt na ludzi bezpośrednio lub w wyniku spożycia ich produktów. Wirus może szerzyć się także pomiędzy ludźmi, szczególnie w placówkach opieki medycznej, w których dochodzi do bliskiego kontaktu z osobą chorą.

Okres wylęgania: od 2 do 14 dni.

Nie ma szczepionki ani leczenia przyczynowego przeciwko MERS, stosowane jest leczenie objawowe.

Objawy choroby są podobne do występujących w przebiegu wielu innych chorób układu oddechowego, dlatego bardzo istotna jest wczesna diagnostyka laboratoryjna pozwalająca odróżnić zakażenie wirusem MERS-CoV od innych zakażeń.

W Polsce badanie w kierunku zakażeń wirusem MERS-CoV można wykonać w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- PZH.

Osoby, które przebywały na obszarach, gdzie obecnie stwierdzone jest szerzenie się zakażeń wywołanych MERS–CoV wśród ludzi, np. Półwyspie Arabskim czy Korei Południowej, i u których wystąpiły objawy ze strony układu oddechowego, w tym pojawiła się gorączka, powinny zgłosić się do lekarza.

Osoby, które przebywały na obszarach, gdzie obecnie stwierdzone jest szerzenie się zakażeń wywołanych MERS–CoV wśród ludzi, np. Półwyspie Arabskim czy Korei Południowej, i u których wystąpiły objawy ze strony układu oddechowego, w tym pojawiła się gorączka, powinny zgłosić się do lekarza.

Zapobieganie zakażeniom polega na stosowaniu zasad higieny, zwłaszcza higieny rąk, higieny kaszlu (higiena podczas kaszlu, kichania: wykonujemy je w zgięcie łokciowe, używamy jednorazowych chusteczek higienicznych, a po użyciu należy dokładnie umyć ręce) oraz zastosowaniu środków ochrony osobistej. Dodatkowo nie zaleca się spożywania nieprzetworzonych produktów pochodzących od wielbłądów (np. mleko, mięso).

———-

Zdjęcie: Pixabay

Skip to content