| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Molekularne wykrywanie pałeczek B. parapertussis i B. holmesii w materiale klinicznym (metoda PCR)


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  U ludzi, oprócz wywołujących krztusiec pałeczek B. pertussis, z zakażeniami układu oddechowego związane są inne pałeczki z rodzaju Bordetella. Należą tu nie wytwarzające toksyny B. parapertussis i B. holmesii. Zakażenie przez nie wywołane zwykle charakteryzuje się lżejszym przebiegiem. Wskazania do badania:  Przewlekający się, suchy, napadowy kaszel lub kontakt z osobą z potwierdzonym krztuścem.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-12-LEB/ZP ed. 02:2015.01.19 Kierunek Badania:  inne pałeczki z rodzaju Bordetella Sposób przygotowania pacjenta:  Przed pobraniem materiału do badań pacjent nie powinien spożywać posiłku. Po dokładnym przemyciu jamy ustnej wodą. Pacjenci stosujący ruchome protezy zębowe, na czas badania powinni je usunąć z jamy ustnej. Sposób pobrania materiału:  Stosuje się dwa sposoby pobierania wymazu z nosogardzieli tzn. przez nos i przez usta. 1. Wacik wymazówki wykonanej z dakronu bezpośrednio przed pobraniem zwilżyć 1-2 kroplami jałowego roztworu 0,9% NaCl. Wymazówkę delikatnie wprowadzić do jamy nosowej ku tylnej ścianie nosogardzieli (do uczucia oporu). Wymazówkę pozostawić wewnątrz nosogardzieli przez ok. 15-30 s., a następnie delikatnie wykonać wymazówką kilka ruchów okrężnych, możliwie w różnych płaszczyznach. Ostrożnie wyjąć wymazówkę, unikając w miarę możliwości kontaktu wacika ze śluzówką jamy nosowej. 2. Wymazówkę wprowadzić za języczek podniebienny (podniebienie miękkie), aż dotknie tylnej ściany nosogardzieli. Materiał do badań pobierać wykonując ruchy w górę i w dół pocierając wacikiem wymazówki o powierzchnię tylnej ściany jamy nosowo-gardłowej. W celu zapobiegnięcia kontaminacji pobieranego materiału do badań, przy wprowadzaniu i wyjmowaniu wacika należy zwrócić szczególną uwagę, by nie dotknąć nim powierzchni języka, błony śluzowej policzków, zębów czy migdałów. Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbka znajdująca się w podłożu transportowym powinna maksymalnie w ciągu 72 godzin trafić do laboratorium. Transport nie wymaga zapewnienia temperatury lodówki. Próbka plwociny powinna być przekazana do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli czas przekazania do laboratorium się przedłuża badaną próbkę przechowywać do 48 godzin w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Transport do laboratorium powinien odbywać się w sterylnych, zabezpieczonych przed rozlaniem pojemnikach, w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wykrycie w badanej próbce DNA B.parapertussis lub B. holmesii świadczy o wyniku dodatnim Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska, tel: 225421246, 225421265 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content