| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Molekularne wykrywanie pałeczek Legionella pneumophila w materiale klinicznym (real time PCR, metoda jakościowa).


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Legioneloza to rzadko rozpoznawana choroba zakaźna, niezaraźliwa. Do zakażenia dochodzi głównie u osób wrażliwych, najczęściej wskutek inhalacji wodnych aerozoli lub aspiracji skażonej wody. Zakażenie przebiegać może pod postacią zapalenia płuc o ciężkim przebiegu i łagodnie przebiegającą postacią pozapłucną (nazywaną gorączką Pontiac). Do objawów klinicznych postaci płucnej należą: podwyższona ciepłota ciała do 39ºC, suchy kaszel, zaburzenia oddychania, którym towarzyszyć mogą objawy ze strony układu pokarmowego tj. ból brzucha, wymioty i biegunka oraz zaburzenia świadomości, w konsekwencji może rozwinąć się niewydolność oddechowa, ostra niewydolność nerek i wstrząs. Postać pozapłucna cechuje się nagłym wzrostem ciepłoty ciała, dreszczami, bólem głowy i mięśni oraz zakażeniem górnych dróg oddechowych Wskazania do badania:  Zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, które nie odpowiada na leczenie antybiotykami β-laktamowymi

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-12-LEB/ZP ed. 02:2015.01.19 Kierunek Badania:  legionella Sposób przygotowania pacjenta:  Plwocina do badania powinna być pobierana na czczo. Po dokładnym przemyciu jamy ustnej wodą. Pacjenci stosujący ruchome protezy zębowe, na czas pobierania materiału powinni je usunąć z jamy ustnej. Sposób pobrania materiału:  W przypadku plwociny, materiał pobrać po głębokim odkrztuszeniu do jałowego naczynka. Gdy występują trudności z odkrztuszaniem, można zastosować preparaty mukolityczne. BAL pobiera lekarz zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami medycznymi. Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbki powinny być przekazane do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli czas przekazania do laboratorium się przedłuża badaną próbkę przechowywać do 48 godzin w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Transport do laboratorium powinien odbywać się w sterylnych, zabezpieczonych przed rozlaniem pojemnikach, w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wykrycie w badanej próbce DNA L. pneumophilla/Legionella sp. świadczy o wyniku dodatnim. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  nie Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska, tel: 225421246, 225421265 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content