| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH łączy się z Instytutem Żywności i Żywienia

Informacja

w związku z połączeniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Z dniem 1 lutego br. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH łączy się z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła. Połączenie tych dwóch instytutów  badawczych ma na celu wzmocnienia działów związanych z odżywianiem i zdrowym stylem życia poprzez wsparcie kompetencyjne ekspertami IŻŻ. Instytut będzie też – dzięki pogłębionej specjalizacji w obszarze monitorowania sytuacji zdrowotnej ludności  i badań w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – efektywniej działał na polu komercjalizacji nauki i wiedzy, co zaowocuje konkretnymi projektami wdrożeniowymi. To przełoży się na obniżenie ryzyka działalności i poprawę sytuacji finansowej jednostki . Pojawią się nowe kierunki badań (planowana jest analityka alergenów w żywności) oraz wzmocniony zostanie obszar badań i nadzoru nad chorobami zakaźnymi. Nastąpi znacząca poprawa w kluczowym dla misji Instytutu obszarze jakim jest rozpowszechnianie wiedzy – mieszkańcy Polski  będą mieli łatwiejszy (wszystkie informacje znajdą w jednym miejscu) dostęp do praktycznej wiedzy o zdrowym stylu życia.

Obowiązującym znakiem graficznym dla połączonych Instytutów będzie logotyp Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Skip to content