| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Nagrody im. L. Rajchmana 2020 wręczone

Łącznie prawie 30 pracowników NIZP-PZH oraz naukowców spoza Instytutu zostało uhonorowanych nagrodami im. L. Rajchmana, przyznawanymi przez Dyrektora NIZP-PZH za oryginalne prace naukowe, wykazujące szczególną wartość poznawczą lub aplikacyjną.

4 marca 2021 w Instytucie odbyła się kameralna ceremonia wręczenia dyplomów:

  • nagrodę I stopnia przyznano za cykl trzech prac poświęconych zaprojektowaniu i scharakteryzowaniu metodami chemii teoretycznej nowych struktur związków chemicznych o budowie izochinoliny, fosforoorganicznych wykazujących właściwości inhibicji aminopeptydazy leucynowej, enzymu, którego nadekspresję obserwuje się np. w chorobach nowotworowych. W imieniu nagrodzonych dyplomy odebrała dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH
  • nagrodę II stopnia przyznano za cykl sześciu prac przedstawiających wyniki badań dotyczących sezonowego krążenia wirusów w Polsce oraz poziomu przeciwciał antyhemaglutyninowych w populacji Polski. W imieniu nagrodzonych dyplomy odebrała prof. dr hab. Lidia Brydak.
  • Nagrodę II stopnia przyznano za cykl trzech publikacji dotyczących radioochronnego oraz/lub łagodzącego skutki promieniowania jonizującego działania likopenu. W imieniu nagrodzonych dyplomy odebrała dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH.
  • Nagrodę II stopnia za cykl dwóch prac przedstawiających wyniki badań o charakterze zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych, dotyczących nowoczesnych metod szybkiej diagnostyki typu POC (point-of-care). W imieniu nagrodzonych dyplomy odebrała dr hab. Aleksandra Zasada, prof. NIZP-PZH.

Gratulujemy!

Skip to content