| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

NIZP PZH – PIB oficjalnym członkiem nowego ciała operacyjnego zrzeszającego instytucje, które w przyszłości chcą uzyskać status notyfikowanych w zakresie oceny materiałów do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi

Miło nam poinformować, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy został formalnym członkiem grupy roboczej dedykowanej przyszłym jednostkom notyfikowanym, uprawnionym do oceny materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia zgodnie z zasadami Art. 11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Tym samym potwierdzamy nasze działania mające na celu dostosowanie obecnie stosowanego systemu oceny higienicznej (atestacja higieniczna) do nowych, znacznie bardziej rozbudowanych zasad, których obowiązywanie wskazane zostało w odpowiednich aktach wydanych przez KE na początek 2027 r.
Więcej informacji na stronie: https://www.europeandrinkingwater.eu/initiative/detail/news/european-conformity-assessment-bodies-sign-mission-statement-directive-eu-20202184/

Skip to content