| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wręczenie nagród im. Ludwika Rajchmana

W dniu 21.02.2024 zostały wręczone dyplomy laureatom Nagrody im. Ludwika Rajchmana, założyciela Centralnego Zakładu Higieny, późniejszego Państwowego Zakładu Higieny, a obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB. Nagrody im. Ludwika Rajchmana przyznaje Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB na podstawie rekomendacji Rady Naukowej.

Zgodnie z regulaminem nagroda jest dwustopniowa. Nagroda I stopnia przyznawana jest za publikacje wnoszące do danej dziedziny nauki nowe, oryginalne fakty przez sformułowanie hipotezy i jej udowodnienie metodami naukowymi lub opracowanie nowych, oryginalnych metod badawczych i dokonanie ich oceny. Natomiast nagroda II stopnia przyznawana jest za publikacje dostarczające istotnych informacji do danej dziedziny nauki lub wykazujące szczególną wartość aplikacyjną.

W tym roku zostały przyznana jedna nagroda I stopnia oraz jedna II stopnia.

Dyplomy Nagród im. Ludwika Rajchmana I stopnia za cykl dwóch prac dotyczących zagadnień związanych z opracowywaniem nowych i innowacyjnych metod leczenia nowotworów z wykorzystaniem adenowirusów onkolitycznych (wartość współczynnika IF wynosi 11, punktów MEiN: 170) otrzymał zespół Pracowników Zakładu Wirusologii NIZP PZH – PIB w składzie:

 • dr Łukasz Kuryk
 • dr hab. Katarzyna Pancer
 • dr hab. Magdalena Wieczorek, prof. NIZP PZH – PIB

oraz współautorzy publikacji spoza Instytutu:

 • dr hab. Monika Staniszewska – Politechnika Warszawska
 • dr Mariangela Garofalo – Uniwersytet w Padwie

Dyplomy Nagród im. Ludwika Rajchmana II stopnia za publikację dotyczącą narażenia niemowląt i małych dzieci na furan i jego alkilowe pochodne w posiłkach przygotowywanych w domu (wartość współczynnika IF wynosi 5.2, punktów MEiN: 140) otrzymał zespół badawczy w składzie:

 • dr Katarzyna Czaja – Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB
 • mgr inż. Andrzej Starski – Zakład Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH – PIB
 • dr inż. Wojciech Korcz – Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB
 • mgr Monika Liszewska – Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB
 • mgr Radosław Lewiński – Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB
 • dr Jacek Postupolski – Zakład Bezpieczeństwa Żywności NIZP PZH – PIB
 • dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH-PIB – Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka NIZP PZH – PIB

oraz współautorzy publikacji spoza Instytutu:

 • dr Maria Minorczyk – były pracownik Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH – PIB, aktualnie zatrudniona w Bayer Sp. z o.o.
 • prof. Mark Gregory Robson – School of Environmental and Biological Sciences, Rutgers University, New Brunswick, NJ 08901, USA

Tego dnia został wręczony również dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, który otrzymał Pan dr Rafał Antoni Halik na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie występowania skutków zdrowotnych wypadków w dorosłej populacji Polski”, promotorem w tym przewodzie był Pan dr hab. Piotr Tyszko, promotorem pomocniczym Pan dr Daniel Rabczenko. Stopień doktora został nadany uchwałą RN NIZP PZH – PIB w dniu 27 września 2023 r.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Skip to content