| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Spotkanie grupy roboczej zrzeszającej przyszłe ciała notyfikowane w zakresie certyfikacji materiałów do kontaktu z wodą

W dniu 22.02.2024 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu badawczego odbyło się spotkanie przedstawicieli nieformalnej grupy roboczej zrzeszającej przyszłe ciała notyfikowane w zakresie certyfikacji materiałów do kontaktu z wodą zgodnie z Art. 11 Dyrektywy2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Instytut miał wielką przyjemność gościć reprezentantów kilkunastu jednostek certyfikujących i przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów z UE. Podczas obrad podsumowano dotychczasowe działania i nakreślono dalsze kluczowe elementy mające na celu formalizację grupy oraz pozyskanie statusu oficjalnego zrzeszenia, które m.in. będzie miało swoich przedstawicieli w innych grupach, w tym w grupach działających przy KE w obszarze związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Ustalono również zakres i zasady działania poszczególnych zespołów roboczych powołanych w celu opracowania wskazanych elementów wytycznych dla przyszłego procesu certyfikacji wyrobów do kontaktu z wodą. Opracowanie wytycznych oraz dalsze procedowanie procesu formalizacji statusu grupy stanowić będą jej główne działania w trakcie najbliższych miesięcy.

NIZP PZH-PIB dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za owocne dyskusje, ciekawe pomysły na dalsze działania oraz miłą atmosferę.

On February 22 a meeting of representatives of the working group was held at the headquarters of the National Institute of Public Health PZH – National Research Institute. The group brings together future bodies notified in the field of certification of materials in contact with water in accordance with Article 11 of Directive 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption. The Institute had the great pleasure of hosting representatives of several certification bodies and representatives of organizations associating producers from the EU. During the meeting the activities undertaken so far were summarized and further key elements were outlined aimed at formalizing the group and obtaining the status of an official association. This will give the opportunity to have group`s representatives in other EU groups, including groups operating at the area related to water health safety. The scope and principles of operation of individual working teams were established to develop the indicated elements of guidelines for the future certification process. The development of guidelines and further proceedings in the process of formalizing the group’s status will be the main activities in the coming months.

NIPH NIH-NRI would like to thank all participants of the meeting for fruitful disscussions, interesting ideas for future activities and very kind atmosphere of work.

Skip to content