| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Odra – ważna informacja dla lekarzy i personelu medycznego

Odra – ważna informacja dla lekarzy i personelu medycznego. W formularzach przesyłanych wraz z materiałami do badań w kierunku odry i różyczki należy koniecznie wpisywać adres zamieszkania pacjenta.  

Przypominamy, że każde badanie diagnostyczne wymaga załączenia Formularza Zlecenia Badania nr PO-02/F06. Zdarzają się przypadki niewpisania adresu zamieszkania pacjenta w formularzu lub niezałączania Formularza Zlecenia Badania do nadsyłanego materiału. Znacząco utrudnia to: zgłaszanie przypadku, dochodzenie epidemiologiczne i zapobieganie szerzeniu się zakażeń odrą.

Zaktualizowane informacje dotyczące diagnostyki odry mieszczą się po następującym adresem w zakładkach: BADANIA, RODZAJ MATERIAŁUTRANSPORT PRÓBEK. Dziękujemy za nadsyłanie pełnych danych o pacjentach, pozwala to pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej i NIZP PZH – PIB, na sprawny nadzór nad odrą, która obecnie szerzy się w Europie.

Więcej informacji na stronie Programu WHO Eliminacji Odry i Różyczki.

 

Skip to content