| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce – RAPORTY 2018, 2019 i 2020 rok

Raport końcowy w ramach umowy nr 6/4/2/NPZ/2018/1094/119
na realizację zadania 1 „Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce”

Działanie 1.1
Weryfikacja serotypów Salmonella
Działanie 1.2
Utworzenie reprezentatywnej kolekcji szczepów

Raport roczny z realizacji zadania „Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce” realizowanego w ramach NPZ w 2019 roku

Raport roczny z realizacji zadania „Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce” realizowanego w ramach NPZ w 2018 roku

Skip to content