| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku bąblowicy


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Bąblowica jest wywoływana przez tasiemce Echinococcus granulosus i E. multilocularis. Objawia się w postaci torbieli jedno- lub wielojamowych, najczęściej ulokowanych w wątrobie. Wskazania do badania:  według zaleceń lekarza, dolegliwości zgłaszane przez pacjenta

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  Test ELISA na obecność swoistych dla Echinococcus przeciwciał klasy IgG (PB-01/LEP/S) Kierunek Badania:  Bąblowica Sposób przygotowania pacjenta:  Nie potrzebuje przygotowania – pacjent nie musi być na czczo Sposób pobrania materiału:  surowica krwi Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbka surowicy (co najmniej 1ml), bez hemolizy, powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 3 dni.Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 3 dni, należy ją przechowywać i transportować w temp. 5°C (±3°C), nie zamrażać Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wynik dodatni może świadczyć o przebytym lub aktualnym zarażeniu. Negatywny wynik nie wyklucza możliwości inwazji w 100%. Wynik interpretuje pracownik merytoryczny z Zakładu Parazytologii Lekarskiej po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie :  tak Osoba kontaktowa:  dr n. biol. Ruslan Salamatin tel.22 5421220 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content