| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OFERTA BADAŃ W ZAKRESIE OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) W ŻYWNOŚCI

Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH uprzejmie informuje, że wykonuje badania w zakresie oznaczania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności.

Badania w kierunku zawartości 4 WWA: benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(a)pirenu oraz chryzenu wykonywane są w:

  • mięsie i jego przetworach
  • olejach
  • rybach i ich przetworach
  • innych środkach spożywczych

wiecej, (PDF)

Skip to content