| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Pakiet informacji dla lekarzy POZ i służb medycznych

Definicja przypadku – Gorączka Krwotoczna Ebola (EVD)

Algorytm diagnostyczny EVD

Interpretacja algorytmu diagnostycznego EVD

Gorączka Ebola informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych
Załącznik A. Szczegółowe zalecenia w zakresie środków ochrony osobistej do stosowania w kontakcie z podejrzanymi lub chorymi na EVD i zwłokami
Załącznik 1. Ogólny Schemat postępowania w zależności od rodzaju narażenia osoby na zakażenie wirusem Ebola
Załącznik 2. Formularz zlecenia badania diagnostycznego w kierunku zakażenia wirusem Ebola
Załącznik 3. Szczegółowy opis zasad pobrania i transportu materiału do badań

Ulotka dla osób powracających z regionu Afryki zachodniej Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/Ebola/Ulotka%20dla%20podr%C3%B3%C5%BCuj%C4%85cych_29_08_2014.pdf

Skip to content