| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Prezentacja Raportu „Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce” – NIZP-PZH, 16 maja 2014r, godz.10.15

Przedstawione w Raporcie wyniki pokazują po raz pierwszy w Polsce współczynniki zachorowalności i chorobowości hospitalizowanej z powodu zawału serca a także poziom śmiertelności szpitalnej osób z zawałem serca oraz ryzyko zgonu po wypisie ze szpitala.

więcej informacji (PDF)

Skip to content