| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza – dane w służbie zdrowia

Prace nad projektem ProfiBaza trwają. Dzięki udostępnionym w niej informacjom łatwiej będzie m.in. skutecznie i efektywnie planować działania z zakresu polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i krajowym. Pozwoli to zwiększyć skuteczność profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Każde planowanie to proces, który wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych. Zasada ta dotyczy również planowania programów zdrowotnych. Gwarancją sukcesu jest m.in. planowanie programów przy współpracy: ekspertów, instytucji ochrony zdrowia oraz samych pacjentów. Ważna jest także sprawna wymiana informacji w zakresie potrzeb, jak i efektywności prowadzonych wcześniej działań. System ProfiBaza ma za zadanie ułatwić proces wymiany informacji i tym samym wspierać w tworzeniu planów działań prozdrowotnych.

Na portalu ProfiBaza publikowane będą m.in. dane dotyczące:

  • działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowi, których realizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna;
  • programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej w ramach prac samorządów terytorialnych;
  • działań profilaktycznych, które organizują placówki medyczne działające w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dodatkowo w ProfiBazie będą gromadzone informacje o sytuacji zdrowotnej i społecznej Polaków, które uzyskuje się dzięki statystykom publicznym – np. Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie zebrane w systemie dane pozwolą na stworzenie pełniejszego obrazu stanu zdrowia ludności w Polsce. Ten z kolei pozwoli na udzielenie trafniejszej odpowiedzi na pytanie „jakie działania należy podjąć, aby lepiej chronić zdrowie polskich obywateli?”.

Odtwórz wideo
Skip to content