| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
Read more about the article Najważniejsze czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów
seniorzy zdrowie sytuacja zdrowotna ludności Polski

Najważniejsze czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów

W badaniach epidemiologicznych akcentuje się różnice pomiędzy czynnikami ryzyka wypadków osób w wieku produkcyjnym i osób starszych. Okoliczności wypadków seniorów są inaczej uwarunkowane zarówno behawioralnie, środowiskowo, jak i demograficznie (wysoki…

Możliwość komentowania Najważniejsze czynniki ryzyka wypadków wśród seniorów została wyłączona

PROMOCJA ZDROWIA JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (CZ. II)

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano konkretne działania dedykowane władzom publicznym (więc również samorządowym) w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz jako zadanie…

Możliwość komentowania PROMOCJA ZDROWIA JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (CZ. II) została wyłączona

Benchmarking w polityce zdrowotnej część II

CZĘŚĆ IIJak zaznaczono w części pierwszej tekstu, sam proces benchmarkingu polityki zdrowotnej oparty jest na modelu EFQM. Model ten uwzględnia bowiem specyfikę i unikalność badanego sektora. Ponadto opiera się on…

Możliwość komentowania Benchmarking w polityce zdrowotnej część II została wyłączona

Benchmarking w polityce zdrowotnej część I

CZĘŚĆ I Polityka zdrowotna Działalność decydentów w ramach polityki zdrowotnej prowadzona na szczeblu krajowym czy samorządowym w znaczny sposób wpływa na kształtowanie poziomu zdrowia, a przez to jakości życia populacji.…

Możliwość komentowania Benchmarking w polityce zdrowotnej część I została wyłączona
Skip to content