pzh@pzh.gov.pl

PROMOCJA ZDROWIA JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (CZ. II)

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano konkretne działania dedykowane władzom publicznym (więc również samorządowym) w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz jako zadanie…

Możliwość komentowania PROMOCJA ZDROWIA JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (CZ. II) została wyłączona

Benchmarking w polityce zdrowotnej część II

CZĘŚĆ IIJak zaznaczono w części pierwszej tekstu, sam proces benchmarkingu polityki zdrowotnej oparty jest na modelu EFQM. Model ten uwzględnia bowiem specyfikę i unikalność badanego sektora. Ponadto opiera się on…

Możliwość komentowania Benchmarking w polityce zdrowotnej część II została wyłączona

Benchmarking w polityce zdrowotnej część I

CZĘŚĆ I Polityka zdrowotna Działalność decydentów w ramach polityki zdrowotnej prowadzona na szczeblu krajowym czy samorządowym w znaczny sposób wpływa na kształtowanie poziomu zdrowia, a przez to jakości życia populacji.…

Możliwość komentowania Benchmarking w polityce zdrowotnej część I została wyłączona

Miejsce zdrowia publicznego w systemie zdrowotnym (zdrowia, ochrony zdrowia)

Według WHO system zdrowotny to zbiór wszystkich publicznych i prywatnych organizacji, instytucji i zasobów, które są uprawnione (mają sformalizowany mandat, np. w postaci ustawy czy statutu organizacji) do poprawy, utrzymania…

Możliwość komentowania Miejsce zdrowia publicznego w systemie zdrowotnym (zdrowia, ochrony zdrowia) została wyłączona
Skip to content