| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Urazy seniorów poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego

W społeczeństwie funkcjonuje opinia, że grupą społeczną o szczególnie wysokiej umieralności z powodu urazów są osoby młode. Tymczasem zarówno w Polsce jak i innych krajach europejskich zagrożenie życia z powodu przyczyn zewnętrznych wzrasta wraz z wiekiem i jest najwyższe u osób powyżej 75 roku życia.

To właśnie dla osób starszych większym zagrożeniem życia są cięższe konsekwencje zdrowotne wynikające z  różnego rodzaju urazów.

W porównaniu do młodszych grup wiekowych u osób powyżej 60 roku życia inna jest też charakterystyka epidemiologiczna przyczyn urazów. Wśród seniorów częściej dochodzi do upadków, wypadków wśród kobiet, rzadziej natomiast do wypadków komunikacyjnych.

Osoby powyżej 60 roku życia są bardziej obciążone problemami zdrowotnymi, znacznie częściej umierają w wyniku chorób przewlekłych. Przyczyny zewnętrzne są w tej grupie wiekowej relatywnie rzadszą przyczyną zgonu – stanowią ponad 2,5% umieralności.

Jak oszacowało stowarzyszenie EuroSafe zajmujące się problematyką wypadków w Europie,  rocznie na terenie Europy w wyniku urazów (bez uwzględniania zatruć) umiera ponad 228 tys. osób, z czego blisko 48% stanowią osoby powyżej 65 roku życia.

Odmienna jest też struktura przyczyn śmiertelnych urazów w zależności od wieku. Blisko 37% urazów w populacji najstarszej jest spowodowanych upadkiem, podczas gdy w populacji w wieku 25-64 lata odsetek ten jest znacznie niższy i wynosi 13%. Wśród seniorów mniejszy jest też udział wypadków komunikacyjnych.  Autorzy ww. analizy wskazywali też, że z wiekiem rośnie udział różnego rodzaju zdarzeń odbywających się w środowisku domowym i skutkujących urazami, które muszą być hospitalizowane. Wśród osób w wieku 60-64 lat odsetek wynosi 69%,  podczas gdy już u osób powyżej 85 roku życia odsetek ten wzrasta do 87%.

 

Literatura:

  1. Injuries and Violence Facts, WHO 2014 http://www.who.int/violence_injury_prevention/media/news/2015/Injury_violence_facts_2014/en/
  2. EuroSafe: Injuries in the European Union. Summary of injuries statistics for the years 2012-2014, Amsterdam 2016

Autorzy: Rafał Halik, Dorota Cianciara, Larysa Sugay

Skip to content