| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Lepszy dostęp do danych – sprawniejsza ochrona zdrowia

„Dzięki bezpłatnemu i łatwemu dostępowi do dotychczas rozproszonych i trudno dostępnych danych dotyczących tematyki zdrowotnej, możliwa będzie szybsza identyfikacja zagrożeń zdrowia, a także opracowanie efektywnych działań służących poprawie zdrowia Polaków” – czytamy w materiałach dotyczących projektu ProfiBaza. Co to oznacza w praktyce?

Głównym celem projektu ProfiBaza jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce. Dane dostępne w systemie ProfiBaza będą służyć zarówno naukowcom, działaczom społecznym, samorządowcom i specjalistom ds. zdrowia publicznego, jak i wszystkim polskim obywatelom – pacjentom.

System Profibaza i powiązana z nią mobilna aplikacja będą bardzo nowoczesne, a przy tym interaktywne. Oznacza to, że po wprowadzeniu podstawowych danych na swój temat (wiek, płeć itp.), a także danych profilowanych (np. dotyczących konkretnych chorób) i zainteresowań, każdy użytkownik otrzyma dostosowane do siebie powiadomienia o dostępnych projektach profilaktycznych.

Na tym jednak nie koniec. W systemie ProfiBaza będzie można sprawdzić, jakie problemy zdrowotne najczęściej występują w danej okolicy (m.in. na poziomie powiatu) i w danej grupie populacyjnej. Pozwoli to bardziej świadomie zadbać o swoje zdrowie poprzez podjęcie konkretnych decyzji o działaniach profilaktycznych. W analizie danych, które będą dostępne on-line, mają pomóc nowoczesne rozwiązania wizualizacyjne, takie jak multimedialne i interaktywne wykresy, mapy czy tabele, które będę dostępne na portalu.

Skip to content