| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

ProfiBaza dla każdego

Żyjemy w czasach, w których stały dostęp do informacji stanowi jedną z najbardziej pożądanych wartości. Nie bez powodu współczesne pokolenia są określane mianem społeczeństwa informacyjnego. Wśród informacji, do których powinniśmy mieć dostęp nie może zabraknąć tych, które dotyczą najważniejszego – naszego zdrowia i jego ochrony. Między innymi dlatego powstał projekt ProfiBaza.

Cenna informacja

Już w latach 80. ubiegłego stulecia eksperci zwracali uwagę na istotną rolę informacji dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Bez kompletnego i aktualnego dostępu do danych, które opisują wszystkie aspekty funkcjonowania tegoż sektora, nie jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji dotyczących sposobu wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej. Jednocześnie brakuje możliwości oceny rezultatów już podjętych działań. Warto pamiętać, iż użyteczność danych zależy między innymi od odpowiedniego ich przechowywania, tj. uporządkowania.

System informacyjny – cześć większego systemu

System informacji w ochronie zdrowia stanowi niezwykle ważną część infrastruktury informacyjnej całego państwa, na które można spojrzeć jako kompleks instytucji, zasobów, systemów i technologii informacyjnych. W infrastrukturze tej nie może zabraknąć narzędzia, które służy gromadzeniu, porządkowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji w sposób dostosowany do ich odbiorców. Ta prawidłowość dotyczy również systemu ochrony zdrowia.

Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności posiada system ProfiBaza, o którym dowiecie się z poniższego wideo – zapraszamy do oglądania i udostępniania materiału wszystkim, których może zainteresować ten temat.

Skip to content