| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ochrona zdrowia

W Polsce ochroną zdrowia nazywa się wszelką działalność, której celem jest zapobieganie chorobom oraz ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom. Artykuł 68 ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”.

W publikacjach zamieszczonych stronie ProfiBazy przyjęto nomenklaturę, która jest zgodna z nurtem piśmiennictwa anglojęzycznego oraz ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Regionie Europejskim WHO w kontekście podstawowych funkcji zdrowia publicznego (Essential Public Health Operations, EPHOs) przyjęto, że ochrona zdrowia to działalność, która polega na ocenie ryzyka, zarządzaniu ryzykiem, komunikacji ryzyka oraz identyfikacji zagrożeń. Ochrona zdrowia dotyczy zagrożeń środowiskowych, zawodowych, bezpieczeństwa żywności, wody i jakości powietrza, bezpieczeństwa krwi i innych produktów biologicznych oraz produktów konsumenckich. Wymaga posiadania potencjału instytucjonalnego do tworzenia regulacji oraz ich egzekwowania.  

Dorota Cianciara
28.09.2019

Skip to content