| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Celem nadrzędnym Programu WHO Eliminacja Odry i Różyczki jest prowadzenie zharmonizowanego nadzoru nad zakażaniami obydwoma wirusami, przede wszystkim poprzez:

• rejestrowanie i zgłaszanie podejrzeń przypadków odry i/lub różyczki, zgodnie z wymaganiami Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami);

• prowadzenie badań laboratoryjnych wszystkich podejrzeń o zachorowanie na odrę i/lub różyczkę w celu ich potwierdzenia/wykluczenia;

• prowadzenie badań mających na celu ustalenie szczepów krążących na danym terenie i klasyfikacja przypadków zachorowań na odrę/różyczkę, jako wywołanych szczepem rodzimym, względnie szczepem zawleczonym.

Na całym świecie Narodowe Laboratoria ds. Diagnostyki Zakażeń Wirusami Odry i Różyczki zostały zobowiązane przez Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO) do wdrażania działań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mających przyczyniać się do przyspieszenia przerwania transmisji tych wirusów w 51 krajach Regionu Europejskiego.

W Polsce jedyną akredytowaną przez WHO jednostką jest KRAJOWE LABORATORIUM DS. DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI ODRY I RÓŻYCZKI, działające obecnie w ramach Pracowni Odry i Różyczki Zakładu Wirusologii NIZP PZH – PIB w Warszawie. Laboratorium to od wielu lat prowadzi bezpłatną serologiczną i molekularną diagnostykę zakażeń wirusami odry i różyczki, a także wirusologiczne badania próbek klinicznych.

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

Skip to content