| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt predefiniowany “Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

16Szkolenia

W ramach projektu organizowane są szkolenia, których celem jest:

  • Przedstawienie przyczyn powstawania nierówności w zdrowiu;
  • Omówienie strategii i metod zmniejszania nierówności zdrowiu (ze szczególnym uwzględnieniem działań zdrowia publicznego i promocji zdrowia);
  • Omówienie zasad funkcjonowania systemu zdrowotnego w aspekcie zmniejszania nierówności w zdrowiu.

Adresatami szkoleń są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy oraz przedstawiciele innych zawodów pracujący w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia.

 

Adresaci szkoleń zostali zdefiniowani jako:

  • Osoby bezpośrednio pracujące z pacjentami i rodzinami, np.: pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych (tzw. operatorzy);
  • Osoby nadzorujące pracę innych osób, np.: pracownicy zarządzający podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, innych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych (tzw. zarządzający);
  • Studenci, doktoranci, wykładowcy na kierunku studiów zdrowie publiczne oraz innych kierunkach medycznych i społecznych.

W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje szkoleń, tj. dla tzw. operatorów i zarządzających. Studenci, doktoranci i wykładowcy powinni wybrać jedno z takich szkoleń.

Szkolenia trwają 8 godzin lekcyjnych, odbywają się w miastach wojewódzkich, są bezpłatne. Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz lunch. Koszty podróży nie są zwracane.

Szkolenia są rekomendowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego: Pismo konsultanta krajowego

Szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają: materiały edukacyjne, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz lunch. Koszty podroży nie będą zwracane.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do i rejestracji na stronie: http://www.kdkevents.pl/nierownosci/

gdzie znajdują się również program szkoleń i aktualny terminarz szkoleń. Prosimy o regularne sprawdzanie terminarza.

Skip to content