| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
Platforma Nadzoru Genomowego
PLEpiSeq
ang. „Towards the National Platform for Genomic Surveillance”

Projekt PLEpiSeq „Platforma Nadzoru Genomowego w Polsce” wspófinansowany jest ze środków European Health and Digital Executive Agency (HADEA) oraz Ministerstwa Zdrowia.

PLEpiSeq jest kontynuacją projektu HERA “Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) National Infrastructures and Capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the European Union and European Economic Area” zrealizowanego w latach 2021-2022. Projekt HERA, współfinansowany ze środków European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) oraz Ministerstwa Zdrowia, miał na celu wsparcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wprowadzeniu nadzoru genomowego nad krążącymi i nowo pojawiającymi się wariantami SARS-CoV-2.

Realizowany obecnie projekt obejmuje kolejne priorytetowe patogeny, takie jak wirusy grypy A i B, wirus RSV oraz bakterie z rodzajów Salmonella, Campylobacter i Escherichia, które zgodnie ze strategią “ECDC strategic framework for the integration of molecular and genomic typing into European surveillance and multi-country outbreak investigations”, mają zostać objęte nadzorem genomowym.

Realizację projektu przewidziano na lata 2022-2025, a jego szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 2 485 824,00 EUR, z czego kwota 1 988 659,00 EUR stanowi dofinansowanie UE, a kwota 497 165,00 EUR stanowi wkład krajowy.

Założenia projektu wpisują się w główny nurt rozwoju europejskiego nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami polegający na szerszym wykorzystaniu sekwencjonowania pełnogenomowego  w rutynowym nadzorze epidemiologicznym. Realizacja projektu dostarczy narzędzia pozwalające na skuteczniejsze i szybsze identyfikowanie ognisk epidemicznych oraz zmian wariantów genetycznych patogenów krążących w Polsce. Zwiększając krajowe możliwości WGS w obszarze zdrowia publicznego wzmacnia się gotowość kraju do reagowania na przyszłe sytuacje kryzysowe, w tym zagrożenia transgraniczne. PLEpiSeq umożliwi nie tylko skuteczniejsze przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, ale także zapewni niezbędne informacje pozwalające na skuteczną profilaktykę, jak dostosowanie szczepień przeciw grypie lub COVID-19 do wariantów wirusów, które dominują w danym sezonie epidemicznym.

„Towards the National Platform for Genomic Surveillance” – Grant Agreement Project 101113409 – PLEpiSeq współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EU4H Project Grants

Nr. grantu HADEA 101113409 (European Health and Digital Executive Agency)
Okres realizacji od 01.10.2022r. do 31.12. 2025r. (39 miesięcy)
Całkowity szacunkowy koszt projektu: 2 485 824,00 EUR/ 11 581 205,43 PLN
Dofinansowanie z funduszy UE (HADEA): 1 988 659,00 EUR/ 9 264 963,41 PLN (80%)
Wkład własny krajowy: 497165,00 EUR/ 2 316 242,02 PLN (20%).
Dotacja celowa ze środków Ministra Zdrowia na wkład własny krajowy: 2 088 200,00 PLN (90%)
Udział własny NIZP PZH-PIB (10% wkładu krajowego)

Skip to content