| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Czasopismo ‘Roczniki Państwowego Zakładu Higieny’ [Annals of the National Institute of Hygiene] (Rocz Panstw Zakl Hig) wydawane jest od 1950 roku. Powstało ono z inicjatywny Państwowego Zakładu Higieny (obecna nazwa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny).

Czasopismo poświęcone jest badaniom związanym z naukową problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka, zdrowia publicznego i innych dziedzin pokrewnych. Stanowi platformę umożliwiającą wymianę poglądów i wyników badań pomiędzy naukowcami zajmującymi się badaniami z tego zakresu.

Rocznikach Państwowego Zakładu Higieny publikowane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe i krótkie doniesienia oraz listy do redakcji i recenzje książek. Artykuły przed opublikowaniem  są recenzowane przez uznanych ekspertów z danej dziedziny.

Skip to content