| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Przegląd Epidemiologiczny

Przegląd Epidemiologiczny-Epidemiological Review jest kwartalnikiem wydawanym od 1920 r. przez Państwowy Zakład Higieny, a od 1958 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.Czasopismo publikuje artykuły oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych, prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych, prace z zakresu zdrowia publicznego i historii tych dziedzin. W Kronice epidemiologicznej zamieszcza raporty o sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w Polsce.Umożliwia na swoich łamach wymianę poglądów i wyników badań naukowych oraz zamieszcza oceny książek i wydawnictw z wymienionych dziedzin.Streszczenia i pełne teksty publikowanych artykułów są dostępne bezpłatnie w wersji polskiej, a od 2013 roku również w wersji angielskiej na stronie internetowej w formacie PDF.Wersja drukowana Przeglądu Epidemiologicznego – Epidemiological Review jest dostępna w prenumeracie.
Skip to content