| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Różnice między promocją zdrowia a edukacją zdrowotną

Ręce podające sobie narysowaną żarówkę

Nadrzędnym celem promocji zdrowia jest umożliwienie ludziom władztwa (sprawowania kontroli) nad różnymi uwarunkowaniami zdrowia, w tym nad warunkami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz warunkami społecznymi i ekonomicznymi.

W piśmiennictwie nie ma jednej uniwersalnej definicji edukacji zdrowotnej. Istnieje jednak powszechna zgoda, że edukacja zdrowotna polega na zaplanowaniu działań, które dają ludziom możliwość uczenia się o zdrowiu, aby zmienili swoje zachowania na korzystne dla zdrowia. Celem tak rozumianej edukacji zdrowotnej jest więc zmiana zachowania. W nowszych koncepcjach celem edukacji zdrowotnej jest uzyskanie przez odbiorców kompetencji zdrowotnych.

Edukacja zdrowotna jest jedną ze strategii promocji zdrowia, ale nie jest równoznaczna z promocją zdrowia.  

Autor: Dorota Cianciara
28.09.2019

Skip to content