| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szkolenia e-learningowe na temat zapobiegania nowotworom wątroby

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy certyfikowane szkolenie e-learningowe na temat zapobiegania nowotworom wątroby dla lekarzy POZ i koordynatorów pacjenta!   Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w ramach projektu  „Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn.Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby
poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje dotyczące m.in.:  

  1. Epidemiologii WZW na świecie i w Polsce oraz plany eliminacji
  2. Modyfikowalne i niemodyfikowalnych czynników ryzyka pierwotnych nowotworów wątroby
  3. Diagnostyki WZW i badań przesiewowych
  4. Leczenia WZW, z uwzględnieniem sytuacji w Polsce
  5. Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV
  6. Ekspozycji zawodowe na zakażenie patogenami krwiopochodnymi
  7. Szczepień przeciwko HBV

W programie mamy ponadto najważniejsze regulacje prawne:  prawa pacjenta, zasady dostępu i wykorzystywania danych osobowych pacjentów, normy etyczne w postępowaniu z pacjentami. Każda osoba która ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyska imienny certyfikat. Lekarze POZ na swoich certyfikatach otrzymają punkty edukacyjne!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych jest wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza przystąpienia do projektu.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. Przesłanie uzupełnionego formularza w formie papierowej na adres:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH
ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa

Z dopiskiem Szkolenia POWER

2. Podpisanie uzupełnionego formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłanie na adres szkoleniapower@pzh.gov.pl

Po weryfikacji zgłoszenia odeślemy informację jak zalogować się do szkolenia.

Serdecznie zapraszamy !

LINK DO SZKOLENIA

Pobierz:

Formularz przystąpienia do projektu – doc

Formularz przystąpienia do projektu – pdf

O otwarciu szkoleń dla pozostałych lekarzy oraz koordynatorów pacjenta, którzy chcieliby przystąpić do szkolenia poinformujemy w pierwszym kwartale 2021 za pośrednictwem strony internetowej programu www.watrobanieboli.pzh.gov.pl oraz poprzez media społecznościowe.

Skip to content