pzh@pzh.gov.pl

Rozpoczęcie szkolenia e-learningowego na temat zapobiegania nowotworom wątroby

Szanowni Państwo,

pragniemy przekazać, że już wkrótce uruchomimy certyfikowane szkolenie e-learningowe na temat zapobiegania nowotworom wątroby dla lekarzy POZ i koordynatorów pacjenta!

Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w ramach projektu  „Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn.Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”  realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje dotyczące m.in.:

  1. Epidemiologii WZW na świecie i w Polsce oraz plany eliminacji
  2. Modyfikowalne i niemodyfikowalnych czynników ryzyka pierwotnych nowotworów wątroby
  3. Diagnostyki WZW i badań przesiewowych
  4. Leczenia WZW, z uwzględnieniem sytuacji w Polsce
  5. Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV
  6. Ekspozycji zawodowe na zakażenie patogenami krwiopochodnymi
  7. Szczepień przeciwko HBV

W programie mamy ponadto najważniejsze regulacje prawne:  prawa pacjenta, zasady dostępu i wykorzystywania danych osobowych pacjentów, normy etyczne w postępowaniu z pacjentami.

Każda osoba, która ukończy szkolenie uzyska certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej i profilu Facebook!