| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Normy żywienia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z normami żywienia zaktualizowanymi przez ekspertów NIZP-PZH w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Normy żywienia 2020 

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny znowelizowali normy żywienia dla populacji Polski, kontynuując prace realizowane wcześniej w Instytucie Żywności i Żywienia. Aktualizacja norm była jednym z zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.  

Normy żywienia zajmują szczególne miejsce w nauce o żywieniu człowieka. Mają szerokie zastosowanie w praktyce oraz stanowią punkt wyjścia do dalszych badań.

Dieta zgodna z normami ma zapobiegać chorobom wynikającym z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernego spożycia.

Ciągły rozwój nauki o żywieniu człowieka sprawia, że istnieje potrzeba systematycznej aktualizacji norm.

Normy dla populacji Polski uwzględniają zalecenia ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Światowej Organizacji Zdrowia, Wydziału Zdrowia i Medycyny ze Stanów Zjednoczonych oraz wyniki najnowszych badań.

Ministerstwo Zdrowia logo

„Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.”

Skip to content