| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

1. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Zakład Chemii Organicznej na Wydziale Nauk Ścisłych 
Ul. Konarskiego 2 
08-110 Siedlce
Tel 025 643-10-69
www.uph.edu.pl

2. Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 22 343 20 00 
fax +48 22 632 66 81 
www.icho.edu.pl

3. Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. 022-851-43-69,022-851-44-96
www.il.waw.pl

Skip to content