| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Werotoksynotwórcze E. coli (VTEC/STEC) – bakteriologiczne badanie w kierunku nosicielstwa 1 próbka (posiew + PCR)


Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie :  Bezobjawowe zakażenie werotoksynotwórczymi pałeczkami okrężnicy nie jest chorobą jednak może być przyczyną przeniesienia zakażenia na inne osoby lub produkty spożywcze i stanowić przyczynę sporadycznych zachorowań lub przyczynę wybuchu ogniska zatrucia pokarmowego Wskazania do badania:  Badania na nosicielstwo VTEC wykonywane jest u osób zdrowych na polecenie przyszłego pracodawcy przed rozpoczęciem przez te osoby pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenie na inne osoby

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura):  PB-01-LEB/ZP ed. 03: 2015.02.02, PB-12-LEB/ZP ed.01: 2014.03.19 Kierunek Badania:  nosicielstwo werotoksynotwórczych pałeczek Escherichia coli (VTEC) Sposób przygotowania pacjenta:  W przypadku gdy u badanego konieczne było zastosowanie leczenia antybiotykiem lub innymi lekami przeciwbakteryjnymi należy przed pobraniem próbki kału do badania na nosicielstwo odczekać co najmniej 5 dni Sposób pobrania materiału:  Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu), pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika. Kał może też być też pobrany do specjalnego podłoża transportowego (dostępnego w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań). Wymaz z odbytu pobrany do specjalnego podłoża transportowego jedynie przez fachowego pracownika medycznego Sposób dostarczenia materiału do badań:  Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału lub w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pobrania w probówce z podłożem transportowym. Transport próbki w temperaturze otoczenia ale bez narażenia na zamrożenie. Laboratoryjna interpretacja wyniku badania:  Wyhodowanie werotoksynotwórczych pałeczek Escherichia coli co najmniej z jednej spośród trzech badanych próbek kału świadczy o nosicielstwie tych bakterii. Czas oczekiwania na wynik (dni robocze):  3-4 dni (gdy wynik jest ujemny) do 10 dni

Informacje dodatkowe


Osoba kontaktowa:  dr Katarzyna Piekarska, mgr Tomasz Wołkowicz tel.22 5421263 lub 22 54121246 Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Rodzaj badania: Posiew + badanie molekularne szczepu E.coli w kierunku VTEC (PCR)
Akredytacja na badanie: Posiew tak, PCR nie
Aby wykluczyć nosicielstwo pałeczek VTEC konieczne jest badanie trzech próbek kału pobranych w trzech kolejnych dniach. To badanie nie jest wykonywane u osób z biegunką dla których przewidziany jest posiew ogólny

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 – 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Skip to content