| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rekrutacja placówek POZ do projektu o profilaktyce chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym

Zapraszamy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy przy projekcie „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”.
 
W ramach projektu Placówki będą zobowiązane do m.in.:
✅ realizowania działań zgodnie z Pilotażowym programem profilaktyki chorób odkleszczowych;
✅ oddelegowania minimum 3 osób z personelu medycznego do szkoleń i udzielania świadczeń;
✅ przeprowadzenia wizyty kwalifikującej pacjenta do projektu oraz wizyty kontrolnej;
✅ zlecenia badań zgodnie z Programem profilaktyki chorób odkleszczowych;
✅ wypełnienie niezbędnej dokumentacji projektowej;
 
ℹ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w ramach POWER nr POWR.05.01.00-00-0003/20
 
Skip to content