| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Serdecznie zapraszamy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy przy projekcie „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu.

Oto niektóre z zadań wykonywanych przez POZ w projekcie:

 • realizowania działań zgodnie z Pilotażowym programem profilaktyki chorób odkleszczowych;
 • oddelegowanie minimum 3 osób z personelu medycznego do szkoleń i udzielania świadczeń;
 • przeprowadzenie wizyty kwalifikującej pacjenta do projektu oraz wizyty kontrolnej;
 • zlecenie badań zgodnie z Programem profilaktyki chorób odkleszczowych;
 • wypełnienie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Szczegóły rekrutacji do projektu znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

Jak przesłać zgłoszenie placówki do projektu?

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie NIZP PZH – PIB, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Biuro Projektów,
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odkleszczowe@pzh.gov.pl w formie plików załączonych do korespondencji.
  Składając ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej należy pamiętać o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów zgłoszeniowych do siedziby Realizatora.

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2 oraz 3 do ogłoszenia, czyli:

 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i spełnieniu warunków
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację.

Nabór trwa od 11 do 25 kwietnia 2023 (z możliwością przedłużenia).

Kontakt:

e-mail: odkleszczowe@pzh.gov.pl

tel. 22 54 21 250 

tel. 22 54 21 225

Skip to content