| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza Medyczne Laboratoria Diagnostyczne do współpracy w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych testem ELISA oraz badań testem Western – blot (test potwierdzający) w ramach projektu pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia prosimy o zapoznanie się oraz wypełnienie poniższej dokumentacji:

Dokumenty można przesłać w formie papierowej lub elektronicznie:

– za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie NIZP PZH – PIB, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Biuro Projektów,

lub

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odkleszczowe@pzh.gov.pl w formie plików załączonych do korespondencji .

W przypadku przekazania oferty w formie elektronicznej konieczne jest jej podpisanie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących w naborze kryteriów rekrutacji oraz zakresu badań wykonywanych przez MLD w ramach projektu określa dokumentacja konkursowa.

Nabór trwa od 10.01.2022 r. do 11.02.2022 r. (z możliwością przedłużenia).

Kontakt z oferentami:

e-mail: odkleszczowe@pzh.gov.pl

tel. 22 54 21 250

tel. 22 54 21 22

Skip to content