| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

GRUPA GORĄCZEK PLAMISTYCH - DEFINICJA

Są to choroby zakaźne wywołane przez różne gatunki bakterii, należących do rzędu Rickettsiales. Charakterystyczne dla tych chorób są: wysoka gorączka i często występujące zmiany na skórze.

PRZENOSZENIE

Decydującą rolę w przenoszeniu odgrywają kleszcze. Do zakażenia człowieka dochodzi przez skórę, podczas żerowania kleszcza.

OBJAWY

Objawem charakterystycznym tych zakażeń jest pojedynczy bolesny strup, u 95% zakażonych na owłosionej skórze głowy, w miejscu ukłucia przez kleszcza. Zmianie tej towarzyszą: powiększenie od węzłów chłonnych szyjnych i wyłysienie najbliższej okolicy, zaczerwienienie wokół strupa i obrzęk twarzy. Obok tych zmian występują objawy ogólne, takie jak gorączka, osłabienie, bóle głowy oraz wysypka plamisto-grudkowa na ciele. U około 5% zakażonych zmiana pierwotna występuje poza okolicą głowy, często towarzyszy jej rumień (przypominający rumień wędrujący w boreliozie z Lyme) o średnicy powyżej 5 cm. Objawy skórne u osób nieleczonych mogą utrzymywać się nawet do 18 miesięcy.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka oparta jest o badania serologiczne wykrywające swoiste przeciwciała lub wykrywanie DNA metodą PCR, w połączeniu z wywiadami epidemiologicznymi. Istotną rolę w wywiadzie lekarskim odgrywa informacja o ukłuciu przez kleszcza.

LECZENIE

Antybiotykoterapia

ZAPOBIEGANIE

Najlepszą metodą prewencji przed chorobami odkleszczowymi jest unikanie kontaktu z kleszczami, a w przypadku ukąszenia szybkie i prawidłowe usunięcie go ze skóry, a także stosowanie repelentów.

Grupa gorączek plamistych

(Zdjęcie) Zmiany skórne występujące w gorączkach plamistych: strup i wysypka plamisto-grudkowa na ciele.
Źródło: Świtaj K. i wsp. Przegl. Epidemiol. 2012

Skip to content